Centrum Zdrowia Psychicznego REVIT

Centrum Zdrowia Psychicznego Revit Białystok, bezpłatne wsparcie psychologiczne przez całą dobę

Choroba Alzheimera – przyczyny, objawy, leczenie

Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, leczenie
Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do postępującego uszkodzenia mózgu i spadku zdolności poznawczych.
Udostępnij artykuł

Choroba Alzheimer’a jest poważnym problemem zdrowotnym, który dotyka wiele osób w wieku starczym. Jest to choroba neurodegeneracyjna, która powoduje stopniowe i nieodwracalne uszkodzenie mózgu i jego funkcji.

Schorzenie to prowadzi do stopniowego pogorszenia funkcji poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, percepcja, język i umiejętności przestrzenne. W trakcie choroby dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Lekarz diagnozuje chorobę Alzheimera na podstawie objawów i badań, takich jak testy poznawcze, badania neurologiczne i obrazowanie mózgu.

Czym jest choroba Alzheimera i co ją powoduje?

Choroba Alzheimera jest chorobą, która postępuje i powoduje zwyrodnienie układu nerwowego. W trakcie choroby, patologiczne białka gromadzą się w mózgu, co prowadzi do obumierania neuronów, czyli komórek nerwowych. To z kolei skutkuje zmniejszeniem ilości substancji przekaźnikowych, które są niezbędne do prawidłowego działania mózgu.

Na początku choroby u osoby chorej mogą występować problemy z zapamiętywaniem imion i nazw przedmiotów, trudności z dobieraniem słów oraz częste gubienie drobnych przedmiotów. Stopniowo pojawiają się kolejne objawy, takie jak utrata pamięci, trudności w mówieniu i osłabienie zdolności do podejmowania decyzji. Ponadto, choroba może objawiać się w postaci zaburzeń wzrokowych, zmiany w zachowaniu, problemy z orientacją w czasie i przestrzeni, trudności w wykonywaniu codziennych czynności, a także trudności w samodzielnym jedzeniu.

W zaawansowanej fazie choroby pacjent traci zdolność do samodzielnego funkcjonowania i wymaga całodobowej opieki. Nasilające się symptomy powodują zmiany osobowości chorego, mogą prowadzić do depresji, izolacji społecznej i wpływają na bliskie otoczenie. Choroba Alzheimera najczęściej dotyka osoby powyżej 65 roku życia, ale czasami występuje u osób młodszych. Dlatego też, nie należy lekceważyć początkowych objawów, takich jak problemy z pamięcią i mową.

Jakie są objawy choroby Alzheimera?

Choroba Alzheimera zaczyna się wiele lat przed pojawieniem się objawów, które mogą objawiać się poprzez zmiany w funkcjonowaniu intelektualnym, zachowaniu i pamięci. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się trudności z mową, takie jak zapominanie słów, oraz poważne zaburzenia zachowania i pamięci, w tym omamy i urojenia. Kolejne objawy to agresja, ograniczenie ruchowe, brak kontaktu werbalnego, problemy ze snem i apetytem oraz utrata kontroli nad czynnościami fizjologicznymi.

Objawy, które mogą oznaczać demencję, to najczęściej:

 • zaniki pamięci – częste powtarzanie pytań w krótkich odstępach czasu, zapominanie, problemy z przypomnieniem sobie niedawnych wydarzeń
 • trudności w wykonywaniu dobrze znanych czynności
 • problemy z mową – trudności w odnajdywaniu słów lub ograniczenia w rozumieniu mowy
 • dezorientacja w czasie i miejscu – np. gubienie się
 • trudności z koncentracją i podejmowaniem prostych decyzji
 • słaba lub obniżona zdolność oceny sytuacji – przy robieniu zakupów, zarządzaniu pieniędzmi, błędy w liczeniu i sprawności umysłowej, trudności z ustaleniem bieżącej daty
 • kłopoty ze znajdowaniem rzeczy
 • odkładanie rzeczy w niewłaściwe, nietypowe miejsca
 • zmiany nastroju i zachowaniu – drażliwość, obojętność, apatia, depresja, brak dbałości o osobistą higienę
 • trudności w rozumieniu informacji wizualnej i przestrzennej – niewielkie zaburzenia w poruszaniu się i postawie ciała, spowolnienie ruchowe, trudności w rysowaniu, zmiana pola widzenia, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśni (zespół parkinsonowski)
 • wycofanie się z życia społecznego i zawodowego.

Jak zdiagnozować chorobę?

Proces diagnostyki choroby Alzheimera zwykle rozpoczyna się w gabinecie lekarza rodzinnego. Specjalista analizuje stan zdrowia pacjenta i, w razie potrzeby, kieruje go na dalsze badania, do neurologa lub psychiatry, lub do szpitala. Można również udać się bezpośrednio do lekarza psychiatry bez skierowania. Wczesna diagnoza jest kluczowa, ponieważ umożliwia choremu dłuższe uczestniczenie w życiu społecznym i rodzinnym.

Diagnoza choroby Alzheimera nie może być postawiona na podstawie jednego badania. Aby ustalić diagnozę, pacjent musi przejść szereg testów i wizyt u różnych specjalistów. Na początek lekarz rodziny przeprowadza ogólną analizę stanu zdrowia pacjenta i w razie potrzeby kieruje go do neurologa lub psychiatry lub do szpitala. Następnie, neuropsycholog bada ogólny poziom sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, a neurolog wyklucza inne przyczyny otępienia i zajmuje się opieką medyczną nad chorym w poradni chorób neurodegeneracyjnych lub zaburzeń pamięci. Badanie neuroobrazowe ośrodkowego układu nerwowego (np. badanie tomograficzne lub rezonans magnetyczny) jest również niezbędne, aby wykluczyć inne choroby, a psychiatra ocenia sprawność chorego na wczesnym etapie choroby i zajmuje się leczeniem zaburzeń zachowania.

Jak leczyć chorobę Alzheimera?

Choroba Alzheimera nie jest wyleczalna żadnymi środkami farmakologicznymi. Jednakże, wczesna diagnoza umożliwia zastosowanie leczenia objawowego, które ma na celu zwalczanie objawów i spowolnienie postępu choroby. Regularne i stałe przyjmowanie leków jest niezwykle ważne w celu uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego.

Oprócz leków, bardzo ważne jest również utrzymywanie zdrowej diety, dbanie o serce oraz podejmowanie aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej, co jest najskuteczniejszą terapią w przypadku chorób otępiennych.

 

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz otrzymywać od nas sprawdzone informacje na temat zdrowia psychicznego oraz naszych usługach i pracy, koniecznie zapisz się na nasz newsletter.

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz otrzymywać od nas sprawdzone informacje na temat zdrowia psychicznego, koniecznie zapisz się na nasz newsletter!

Chcesz umówić wizytę?

Obecnie nie prowadzimy rejestracji online.
W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub wizytę w naszym oddziale.

Adres

Swobodna 38 Białystok

E-mail

pzk@psychiatria.bialystok.pl

Numery telefonu

+48 536 452 030
+48 536 475 569